Material

Nya material baserade på förnybar råvara

Marknaden för förpackningar växer i takt med ökad urbanisering och befolkningstillväxt. Handeln ökar och kräver effektiva, hållbara och smarta förpackningssystem. Det globala behovet av textilfibrer ökar och till år 2050 förväntas konsumtionen av textilfibrer tredubblas. Förnybara, återvinningsbara och nedbrytbara material och produkter är en förutsättning för en hållbar utveckling.

För att få fram biobaserade produkter med rätt egenskaper behövs forskning om hur sådana material kan göras starkare, mer funktionella, formbara och därmed mer användbara.

Biobaserade textilier

Textilfibrer av biobaserad råvara är en viktig del i arbetet för att nå en global, hållbar textil- och modeindustri. Branschen ser också en möjlighet att skapa helt nya material genom att kombinera cellulosafibrer från textil- och pappersavfall med ny biobaserad råvara.

Biokompositer och hybridmaterial

Material för specifika funktioner, exempelvis hybridmaterial och kompositmaterial, är ett utvecklingsområde för biobaserade lösningar. Ett exempel är inom transportindustrin där utvecklingen mot lättvikt och eldrift kräver lätta kompositmaterial. Tekniker som används för fossilbaserade material, såsom vid tillverkning och simuleringar, kan delvis också användas för utvecklingen av biokompositer, men bra biobaserade fibrer och kärnmaterial måste utvecklas.

Biobaserade förpackningar

En viktig utmaning som förpackningsindustrin står inför är att ta fram ytbehandlingar och barriärer utifrån biobaserade råvaror och skapa helt återvinningsbara förpackningslösningar. Framtidens förpackningar behöver också kunna fyllas med inbyggda smarta funktioner.

Additiv tillverkning

Ett område med stor potential för biobaserade produkter och material är additiv tillverkning, en tillverkningsmetod som ofta kallas 3D-printing. Tekniken bygger upp komponenter genom att lägga lager på lager av ett material i flera skikt. Metoden skapar nya förutsättningar för komplex och skräddarsydd tillverkning.

Hälsa och hygien

Hälsa och hygien är intressanta områden för biobaserad utveckling. Vården är exempelvis i behov av antibakteriella och lättvättade ytor samt en mängd skyddsprodukter och hygienartiklar med kort användningstid. En spännande utveckling för framtiden är också utvinningen av värdefulla proteiner från biobaserad råvara.

Materialdesign och cirkulära system

En framtidsfråga är att skapa system och design som lämpar sig för att återvinna och cirkulera material. Restströmmar och avfall kan omvandlas till råvara för nya produkter. Exempelvis kan nya biobaserade textilprodukter – när de inte längre används – åter gå tillbaka in i systemet som en användbar råvara. Här behövs effektiva design- och produktionsprocesser samt fungerande affärs- och samhällsmodeller för cirkulära system.

Pågående projekt

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?