Intressenter

Tillsammans skapar vi innovation som inte är möjlig på egen hand.

Vad gör BioInnovations intressenter?

Som intressent i BioInnovation ges du möjlighet att vara med i arbetet med att ta fram innovativa idéer och lösningar som adderar värde till din organisation. Kunskap och kompetens om nya sätt att arbeta med innovation, kontakt med aktörer från helt andra branscher och sektorer kan skapa nya och oväntade affärsmöjligheter.

Bioinnovations intressenter har möjlighet att delta på olika nivåer och i olika former, allt från att aktivt delta i projekt till att engagera sig i programmets Generalförsamling och påverka inriktningen i stort.

Läs mer om att vara intressent i BioInnovation (pdf).

Idag utgörs BioInnovation av cirka 40 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen och satsningen.

Programmet är öppet för fler – välkommen att vara med!

Vill du veta mer eller bli intressent?

Kontakta oss

Våra intressenter