Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) (en del av CITEX)

Delprojektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF, man-made cellulose fibers), som är en del av innovationsprojektet Circular Textile Innovations – Sustainable system change in the textile industry (CITEX), kommer att studera olika återvinningsprocesser för MMFC inklusive sorteringstekniker och hantering av färgämnen.

Projektet syftar till att undersöka hur de återvunna fibrerna kan ingå i ett giftfritt och cirkulärt flöde, samtidigt som prototyper kommer att tas fram där de återvunna fibrerna används som råvara till textil eller förpackningar, men det kan även handla om att återvunnen MMCF blir till byggstenar för kemikalieindustrin.

Genom att kritiska moment som sorteringsteknik och hantering av färgämnen inkluderas såväl som återvinningstekniker och nya applikationer så adresseras  både slutet och början av värdekedjan vilket är kritiska för att få till ett cirkulärt flöde för MMCF och därmed bidra till en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi.

Därför är detta viktigt

Årligen produceras närmare 7 miljoner ton regenererad cellulosa (viskos, lyocell etc.), och tillväxttakten är hög när vi går mot en biobaserad samhällsekonomi. Men i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi behöver återvinning av dessa fibrer utvecklas, för att den biobaserade resursen ska kunna återinföras till marknaden när den är uttjänt. Projektet adresserar återvinning av regenererad cellulosa ur ett bredare perspektiv där både återvinning till ny textil, förpackningar och kemiska byggstenar inkluderas, samt kritiska moment som sorteringsteknik och avfärgning.

Förväntat resultat

Projektet ska generera en färdplan för möjlig återvinning av MMCF, samt en eller flera cirkulära prototyper från återvunnen MMCF. Projektet ska också leda till tätare dialog och närmare samverkan mellan aktörer i värdekedjan och inspirera till att cellulosabaserade textilier som har potential att återvinnas tillverkas i högre grad.

Deltagare

Wargön Innovation, Södra, Röda Korset, RISE, MoRe Research, Imogo, Lunds universitet, Tree To Textile, Loop Factory, BASF, IVL Svenska Miljöinstitutet, Valmet, TEKO, Albany International och Smart Textiles.

Budget & tidplan

Delprojektets budget är 7 105 000 SEK och projektet kommer att pågå under 2,5 år – från december 2021 till maj 2024.

Läs artikeln om projektet