Om BioInnovation

Samverkan för ökad innovation

Vi har en vision – att Sverige har ställt om till en cirkulär bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biobaserade resurser.

För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. Därför finns BioInnovation.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Våra mål:

  • Skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.
  • Skapa nya samarbetsformer.
  • Skapa systematiskt lärande.
  • Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till en bioekonomi.

Idag utgörs BioInnovation av fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen.

Programmet är öppet för fler – välkommen som intressent!

 

 

 

 

 

 

 

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?