Nyheter

Stora Enso lanserar träbaserade biokompositer

Under varumärket ”DuraSense” lanserar Stora Enso nu träbaserade biokompositer. DuraSense-granulaten är en kombination av naturliga träfibrer, polymerer och tillsatser, som gör produkterna lika formbara som plast...

Världens starkaste biomaterial

Ett forskarteam på KTH, i samarbete med University of Michigan i USA och Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) i Hamburg, har lyckats producera biobaserade filament vilka har...

Nytt från Programstyrelsen

BioInnovations Programstyrelse sammanträdde i Stockholm den 8 maj 2018. Vid mötet fattades bland annat beslut om en utlysning för nya hypotesprövningsprojekt. Kort om pågående verksamhet...