Substitution av metallförslutningar till biobaserade lösningar

Blue Ocean Closures AB (BOC) utvecklar innovationer med fokus på förslutningar, skruvkorkar och lock som är biobaserade, nedbrytbara och återvinningsbara. Tillsammans med varumärkesägaren Swed-jam AB som tillverkar livsmedelsprodukter samt forskningsinstitutet RISE vill BOC driva ett projekt med mål att ersätta metallock med fiberbaserade lösningar. Att ersätta en fossil råvara med en biobaserad som dessutom återvinns i betydligt högre utsträckning än metall innebär en väsentlig klimatbesparing, potentiellt mer än 500 000 ton koldioxidavtryck per år.

Syftet med projektet är att bidra till att bekämpa klimatförändringar (FN:s globala mål 13) genom att i samverkan utveckla en biobaserad produkt som ersätter fossila råvaror. Målet är att biobaserade och återvinningsbara fiberlock till förpackningar för livsmedelsprodukter ska ersätta fossil metall i stor skala på ett kostnads- och energieffektivt sätt.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt för utvecklingen av biobaserade produkter, förpackningslösningar, som ökar farten i omställningen till en cirkulär bioekonomi.

Förväntat resultat

En ny typ av förslutningar med tillräckliga barriärkrav och prestanda för att fungera mot delar av Swed-jams produktsortiment.

Deltagare

Blue Ocean Closures AB, Swed-jam AB samt RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,4 MSEK och kommer att pågå under två år – från oktober 2022 till oktober 2024.