Ligninbaserat skum för högpresterande sportdämpning – steg 1

Mer än 50 miljoner ton lignin extraheras årligen från trämassaproduktion och andra relaterade industrier. En försumbar del av detta används för produkter med mervärde. Det finns flera leverantörer av lignin. Stora Enso är den absolut största med en årlig kapacitet på cirka 50 000 ton kraftlignin. Det finns flera mindre företag som producerar speciallignin baserat på unika fraktioneringsmetoder eller olika kemiska/fysiska extraktionsprocesser. RISE har en lång historia av samarbete med de flesta av dessa leverantörer, vilket omfattar konfidentiella strategiprojekt, offentligt finansierade projekt samt karakteriserings- och verifieringsprojekt med dessa företag.

Å andra sidan omsatte den globala marknaden för gymnastikskor 127 miljarder dollar år 2021 och förväntas nå 196 miljarder dollar år 2030. Av dessa var den globala marknaden för hållbara skor som helhet över alla segment endast 7,7 miljarder dollar år 2020, det finns därför en enorm tillväxtmöjlighet. Högpresterande skum för dämpning är kärnan i sådana produkter. De plastmaterial som används i en sneakers tar cirka 40 år att brytas ner på en soptipp, och ungefär 300 miljoner sneakers slängs årligen. KRAM har omfattande erfarenhet av att arbeta med framstående tillverkare av skor inom sportklädes- och modeindustrin över olika faser av material- och produktutveckling samt lansering.

Genom att kombinera materialkunnande, produktions- och karaktäriseringsverktyg på RISE med designteamet som har förmågan att skapa prototyper hos KRAM, kommer man att utveckla demonstratorer av högpresterande skumprodukter lämpliga för marknaden för gymnastikskor, som kan utvärderas vidare av andra varumärkesägare längre ned i produktionskedjan. Genom att använda ett industriellt avfallsmaterial som finns i stora mängder (lignin) för att skapa en produkt med högt värde och stor volym bidrar detta projekt direkt till flera av de hållbara utvecklingsmålen, t.ex. 12, 8 och 9.

Projektets syfte och mål är följande:

(i) Förbereda skumprodukter baserade på lignin;
(ii) Skapa prototyper i småskala för testning av tillämpningar;
(iii) Utföra marknads- och tillverkningsbarhetsanalys av dessa bioplastprodukter.

Därför är detta viktigt

Plasten i ett par sneakers tar ungefär 40 år att brytas ner, och cirka 300 miljoner sneakers kasseras årligen. Elastomerer baserade på lignin har potential att ersätta plastskum i sportprodukter.

Förväntat resultat

Att förbereda småskaliga prototyper av lignin-baserade skummaterial för att sedan testa dem.

Deltagare

RISE-Research Institutes of Sweden AB och Reed Kram AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2023 till april 2024.