Utveckling av biopolymer för att ersätta fossila råvaror i plast

Sverige använder ca 1 M ton plast årligen, och globalt används 400 M ton, där ca 99% är tillverkad av fossila råvaror. I det här projektet ska Lignin Industries tillsammans med tre plastproducenter utveckla anpassade recept på plastkompositer som innehåller lignin som kan ersätta de fossila råvarorna med bioråvara från skogen som idag endast eldas upp. De tre plasttillverkarna arbetar med de tre största plasterna, polyeten, polypropen och PVC, och färdiga produkter för dessa tre applikationer har stor potential att ersätta fossila råvaror med restströmmar från skogsindustrin. Den ligninbaserade polymeren har ett negativt CO2-avtryck på 2kg CO2 per kg material, jämfört med ett positivt värde på 2-4 kg CO2 per kg vanlig plast. En implementering skulle med andra ord både öka utnyttjandet av Sveriges skog och samtidigt minska plastindustrins klimatavtryck avsevärt.

Det här projektet syftar främst till att ta teknologin fram till att vara demonstrerad i operationell miljö, men det handlar inte enbart om att demonstrera teknologin utan också att utveckla egenskaperna på materialet som kommer ut ur processen. Projektet befinner sig för närvarande i TRL6 där teknologin är demonstrerad i relevant miljö och första tester är genomförda även i operationell miljö. Dock måste kvalitetsaspekterna förbättras för att ge materialegenskaper som är accepterade av slutkunden. I detta projekt ska Lignin Industries tillsammans med tre behovsägare testa produkten i både utvecklingsmiljö och produktionsmiljö med målsättningen att kunna klara kundkraven i en produktionsmiljö, TRL7.

Planen för projektet är att parallellt utveckla och testa tre olika plaster (PE, PP och PVC) från pilot till produktionsskala för att till slut ha en färdiga produkter med underlag till beslut om implementering. Lignin Industries ansvarar för utvecklingen av recept och utvärderingen av materialegenskaper, medan en behovsägare per plasttyp (Emballator, Trioworld och Thevinyl) ansvarar för testproduktion i både utvecklingsskala och produktionsskala.

Därför är detta viktigt

För att det går att använda restprodukter från skogen till att ställa om plastindustrin till en långsiktigt hållbar industri i linje med klimatmålen.

Förväntat resultat

Det finns idag ingen aktör som modifierar lignin för inblandning i plast, utan det här projektet är state of the art ur ett globalt perspektiv. Produkten har fått ett mycket stort intresse från de största globala massaproducenterna, Suzano i Brasilien, CMPC i Chile, West Fraser i Kanada, UPM, Stora Enso, SCA och Södra. Alla dessa aktörer har skickat lignin för utvärdering och har dessutom uttryckt intresse för att investera i teknologin. De existerande lösningar som finns är att blanda ligninet i plast utan att modifiera det, vilket gör att materialegenskaperna blir sämre, materialet inte går att återvinna och att materialet inte kan bearbetas vid normala temperaturer för plastbearbetning.

Förväntade resultat och effekter av projektet är att testkunderna tar beslut om implementering av lignin i sin plastproduktion.

Deltagare

Lignin Industries AB, Emballator AB, Trioworld AB och Thevinyl AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,2 MSEK och kommer att pågå från oktober 2023 till juni 2025.