Projekt

Arbetet inom BioInnovation sker i olika projekt. Programmets grundstenar är de innovationsprojekt där näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut samarbetar för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster. Dessa projekt löper över flera år. Det pågår också ett antal kortare projekt som utforskar nya möjligheter till innovation som så småningom kan leda till nya innovationsprojekt. Dessutom drivs projekt som syftar till att stödja arbetet i innovationsprojekten och i programmet i stort.

  • Alla
  • Pågående
  • Avslutade

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?