Projekt

För att skapa förutsättningar för utveckling av nya biobaserade kemikalier, material och produkter behövs projektformer av olika karaktär, såväl snabba utvärderingar av radikala och djärva idéer som långsiktiga strategiska satsningar. BioInnovation arbetar huvudsakligen med fem större projektformer – innovationsprojekt, hypotesprövningsprojekt, tematiska utlysningar, samverkansprojekt och aktivitetsprojekt. Detta kompletteras med en bred flora av mötes- och kommunikationsaktiviteter.

De fem huvudsakliga projektformerna är

Läs mer om de respektive projektformerna på undersidorna eller sök individuella projekt nedan.

  • Alla
  • Pågående
  • Avslutade

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?