Chemicals & Energy

Nya processer, energiprodukter och kemikalier från förnybar råvara

Kemiindustrin – i Sverige och globalt – står inför ett råvaruskifte. De fossila resurserna minskar gradvis samtidigt som oljepriset långsamt ökar. Industrin är under press att byta processer och produkter till mer miljövänliga alternativ samtidigt som efterfrågan från konsumenter på gröna och hållbara produkter blir större.

För att behålla sin konkurrenskraft behöver den svenska kemiindustrin ny teknik för att effektivare använda och omvandla biobaserad råvara från skog, åker, hav och olika avfallsflöden.

Ett viktigt steg är utvecklingen av ett antal olika plattformskemikalier som kan bearbetas vidare till ytbeläggningar, lim, bindmedel och plaster. Även fin- och specialkemikalier är mycket intressanta.

Den förnybara råvaran är mer komplex än den fossila och därför behövs ny innovativ teknik för separation, fraktionering, extraktion och omvandling av biomassan. Processen måste också vara resurs- och energieffektiv för att konkurrera med fossilbaserade processer.

Framtidens bioraffinaderier kommer att koppla samman olika branscher – till exempel för att kombinera produktion av funktionella kemikalier som har hög marginal och låg efterfrågevolym med drivmedel som har låg marginal och hög efterfrågevolym.

Pågående projekt

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?