Sök internationella projekt

Det finns många möjligheter att söka internationella projektmedel. På denna sida hittar du information om finansiärer samt organisationer som verkar för att skapa nätverk och kontakter för internationella projekt.

Finansiering för europeiska forskningsprojekt

Horisont Europa

EU:s nya ramprogram Horizon Europe, eller Horisont Europa som det heter på svenska, pågår mellan åren 2021 och 2027. Programmet omfattar en budget på cirka 95,5 miljarder euro. Programmet består av tre pelare. Varav pelare 2 har stora kopplingar till bioekonomi och industri. Inom varje pelare ryms ett antal satsningar, så kallade kluster. Tre kluster inom pelare 2 bedöms som särskilt viktiga för bioekonomisk utveckling, nämligen kluster 4, 5 och 6.

Under kluster fyra ryms digitala frågor, frågor som rör industri och rymden. Kluster fem handlar om klimat, energi och mobilitet och kluster sex omfattar livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

Nu är arbetsprogrammen för Horisont Europa publicerade på Funding and Tenders portalen.

Ansökningar till Horisont Europa

Ansökningar till programmet görs på EU-kommissionens webbplats.
Sök finansiering: Horizon Europa Funding & tender opportunities (på engelska) 

Via Vinnova finns möjligheter att få hjälp och stöd i ansökningsprocessen, bland annat genom utlysningen ”Främja svenskt deltagande i Horisont Europa”. Vill du veta mer om utlysningen, kontakta Anna Ottenhall, utlysningsansvarig på Vinnova.

Läs mer på Vinnovas sida för information om Horisont Europa.

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife har tagit fram informationsfilmer om fyra större utlysningsmöjligheter inom Horisont Europa. Klicka på respektive länk nedan för att se filmerna via Youtube.

How to register for Horizon Europe Application

How to register your company as an SME for EUs Funding and Tenders Portal

How to prepare your EIC Accelerator Step 1 grant proposal

How to apply to the Eurostars 3 programme

CBE JU utlysning 2022

I juni 2022 öppnade CBE JU (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking) sin första utlysning. 120 miljoner euro finns i potten för projekt som vill utveckla biobaserad industri i Europa. Utlysningen har tolv ämnesområden. Sista dag för ansökan är den 22 september 2022. Läs mer på CBE JU:s webbplats.


Europeiska samverkansorganisationer inom bioekonomin

FTP – Forest-based sector Technology Platform

www.forestplatform.org

SusChem

www.suschem.org


Finansiering för internationella forskningsprojekt

Samarbetsmöjligheter med Brasilien

”Sweden Brazil Innovation Initiative” är en samverkan på regeringsnivå mellan Sverige och Brasilien med uppdrag att främja skapandet av strategiska partnerskap mellan aktörer i länderna.

Läs mer på webbplatsen: www.sbii.org