Sök internationella projekt

Det finns många möjligheter att söka internationella projektmedel. På denna sida hittar du information om finansiärer samt organisationer som verkar för att skapa nätverk och kontakter för internationella projekt.

Finansiering för europeiska forskningsprojekt

Horisont Europa

EU:s nya ramprogram Horizon Europe, eller Horisont Europa som det heter på svenska, pågår mellan åren 2021 och 2027. Programmet omfattar en budget på cirka 95,5 miljarder euro. Programmet består av tre pelare. Varav pelare 2 har stora kopplingar till bioekonomi och industri. Inom varje pelare ryms ett antal satsningar, så kallade kluster. Tre kluster inom pelare 2 bedöms som särskilt viktiga för bioekonomisk utveckling, nämligen kluster 4, 5 och 6.

Under kluster 4 ryms digitala frågor, frågor som rör industri och rymden. Kluster fem handlar om klimat, energi och mobilitet och kluster 6 omfattar livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

Nu är arbetsprogrammen för Horisont Europa publicerade på Funding and Tenders portalen.

Infodag om kluster 6 den 25-26 oktober 2021:
Läs mer och anmäl dig

Brokerage event för kluster 6 den 27 oktober 2021:
Läs mer och anmäl dig

Ansökningar till Horisont Europa

Ansökningar till programmet görs på EU-kommissionens webbplats.
Sök finansiering: Horizon Europa Funding & tender opportunities (på engelska) 

Via Vinnova finns möjligheter att få hjälp och stöd i ansökningsprocessen, bland annat genom utlysningen ”Främja svenskt deltagande i Horisont Europa”. Vill du veta mer om utlysningen, kontakta Anna Ottenhall, utlysningsansvarig på Vinnova.

Läs mer på Vinnovas sida för information om Horisont Europa.


Europeiska samverkansorganisationer inom bioekonomin

FTP – Forest-based sector Technology Platform

www.forestplatform.org

SusChem

www.suschem.org


Finansiering för internationella forskningsprojekt

Samarbetsmöjligheter med Brasilien

”Sweden Brazil Innovation Initiative” är en samverkan på regeringsnivå mellan Sverige och Brasilien med uppdrag att främja skapandet av strategiska partnerskap mellan aktörer i länderna.

Läs mer på webbplatsen: www.sbii.org

Utlysning från Vinnova stöttar innovationsprojekt tillsammans med Brasilien

Vinnovas utlysning ”Samarbete med Brasilien i samverkan med EMRAPII och SENAI” är öppen till och med den 3 november. Läs mer om utlysningen.