Sök internationella projekt

Det finns många möjligheter att söka internationella projektmedel. På denna sida hittar du information om finansiärer samt organisationer som verkar för att skapa nätverk och kontakter för internationella projekt.

Finansiering för europeiska forskningsprojekt

Horisont Europa

EU:s nya ramprogram Horizon Europe, eller Horisont Europa som det heter på svenska, pågår mellan åren 2021 och 2027. Programmet omfattar en budget på cirka 95,5 miljarder euro. Programmet består av tre pelare. Varav pelare 2 har stora kopplingar till bioekonomi och industri. Inom varje pelare ryms ett antal satsningar, så kallade kluster. Tre kluster inom pelare 2 bedöms som särskilt viktiga för bioekonomisk utveckling, nämligen kluster 4, 5 och 6.

Under kluster fyra ryms digitala frågor, frågor som rör industri och rymden. Kluster fem handlar om klimat, energi och mobilitet och kluster sex omfattar livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

Arbetsprogrammen för Horisont Europa finns publicerade på Funding and Tenders portalen.

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, CBE JU, är ett europeiskt samverkansprogram för forskning och innovation inom cirkulär biobaserad industri. Det är ett partnerskap mellan Europeiska unionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) som finansierar projekt som främjar konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa. Läs mer på CBE JU:s webbplats.

Arbetsprogram för 2024 publicerat

CBE JU har nu publicerat sitt ”Annual Work Programme” för 2024 med information om ämnesområden för deras kommande stora utlysning. 213 miljoner Euro kommer att lysas ut till projekt för en konkurrenskraftig cirkulär och biobaserad industri i Europa. 18 olika ämnesområden finns listade som projektmedel kan sökas inom. CBE JU:s ”Annual Work Programme” hittar du här. Den 24 april beräknas utlysningen öppna.

Ansökningar till Horisont Europa

Ansökningar till utlysningar inom Horisont Europa görs på EU-kommissionens webbplats.
Sök finansiering: Horizon Europa Funding & tender opportunities (på engelska) 

Via Vinnova finns möjligheter att få hjälp och stöd i ansökningsprocessen, bland annat genom utlysningen ”Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsbidrag inom hållbar industri”. Vill du veta mer om utlysningen, kontakta Anna Ottenhall, utlysningsansvarig på Vinnova.

Läs mer på Vinnovas sida för information om Horisont Europa.

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife har tagit fram informationsfilmer om fyra större utlysningsmöjligheter inom Horisont Europa. Klicka på respektive länk nedan för att se filmerna via Youtube.

How to register for Horizon Europe Application

How to register your company as an SME for EUs Funding and Tenders Portal

How to prepare your EIC Accelerator Step 1 grant proposal

How to apply to the Eurostars 3 programme

 


Europeiska samverkansorganisationer inom bioekonomin

FTP – Forest-based sector Technology Platform

www.forestplatform.org

SusChem

www.suschem.org


Finansiering för internationella forskningsprojekt

Bioeconomy in the North

Bioeconomy in the North är en samverkan mellan forskningsfinansiärer från Kanada, Finland, Tyskland, Norge och Sverige som bland annat genomför utlysningar. I Sverige är Vinnova nationell kontakt för Bioeconomy in the North.
www.bioeconomy-in-the-north.eu

Samarbetsmöjligheter med Brasilien

”Sweden Brazil Innovation Initiative” är en samverkan på regeringsnivå mellan Sverige och Brasilien med uppdrag att främja skapandet av strategiska partnerskap mellan aktörer i länderna.

Läs mer på webbplatsen: www.sbii.org

Samarbetsmöjligheter med Kanada

”Sweden Canada Innovation Initiative” är en samverkan mellan Sverige och Kanada som leds av Vinnova. Kontaktperson är Regina Summer.