Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial – steg 2

Projektet ska utveckla ett våtstarkt och biobaserat förpackningsmaterial. Projektet vill visa hur förpackningsprodukter med hög våtstyrka kan tillverkas från högutbytesmassor genom att utnyttja vedens nativa lignin som våtstyrkemedel. Mekaniska pappersmassor har ett betydligt högre vedutbyte än massor från kemiska massaprocesser. Kemisk massa används traditionellt används för tillverkning av förpackningsmaterial. En fördel med den mekaniska processen är att man kan utnyttja mer än 90% av veden. Att basera förpackningarna på massa från den mekaniska processen ger även den fördelen att man kan utnyttja ligninet som ett våtstyrkemedel och därmed hitta nya applikationsområden.

Därför är det viktigt

Målet är att tillverka ett våtstarkt fiberbaserat material med så liten tillsats av kemikalier som möjligt, där råvaran utgörs av massa från svensk skog, vilket bidrar till ett hållbarare samhälle. Denna nya teknik kan ge möjlighet att utveckla nya fossilfria förpackningsmaterial som samhället kan ha stor nytta av då vi bör fasa ut användningen av plast. Projektet skulle även kunna bidra till att skapa en helt ny marknad för den pappersindustri som idag tillverkar tryckpapper från mekanisk massa till en krympande marknad.

Deltagare

Mittuniversitetet, Valmet AB, IPCO AB, Mitthem AB och Stora Enso Packaging Solutions AB.

Förväntat resultat

Förhoppningen är att en ny banbrytande teknik kunna utvecklas som, med vissa modifikationer, kan appliceras i torkpartier på dagens pappersmaskiner. Användningen av mekaniska pappersmassor skulle på så sätt gynnas och våtstarka papper som kan ersätta plast i många applikationer kan börja tillverkas.

Budget

Projektets budget är 9 000 000 SEK och det sträcker sig mellan 1 september till den 30 juni 2021.

Mer information

Gunilla Pettersson, projektledare, Mittuniversitetet
Gunilla.pettersson@miun.se