Vad vi gör

Från ord till handling – nu ställer vi om!

Hur ska vi nå en bioekonomi? BioInnovation har sedan starten 2015 genomfört en rad utlysningar, evenemang och aktiviteter i olika former. En stor mängd projekt har startats med syftet att skapa förutsättningar för nya biobaserade produkter och utökad gränsöverskridande samverkan. Här presenteras BioInnovations olika erbjudanden.

Utlysningar

Programmets tematiska utlysningar utgörs av strategiska satsningar inom olika tematiska områden med särskilt stor potential att bidra till utvecklingen av en cirkulär bioekonomi. Vi har också ett snabbspår där nya visionära idéer med hög risk och potential kan utvärderas. Satsningen kallas hypotesprövning och görs i två steg. Läs mer om vår utlysningar. Mer information om de projekt som drivs med stöd av programmet finns här.

Kunskapslyft

Behovet av ökad kunskap kring biobaserade material lyfts i många sammanhang fram som en förutsättning för utveckling. Utbildningssatsningen BioLyftet hjälper små och medelstora företag som praktiskt vill börja använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina produkter. Ett annat viktigt arbete handlar om att enas om begrepp och standarder. Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA var ett större projekt som bygger på att göra europeiska standarder praktiskt tillämpbara för biobaserade värdekedjor.

Mötesplatser och evenemang

En annan värdefull källa till hur vi ska nå en bioekonomi är att sprida projektresultat och koppla samman aktörer i nya värdekedjor. Programmets konferenser och mötesplatser är arenor för att främja detta. En viktig del är att skapa bra förutsättningar för att utveckla BioInnovations årskonferens till en betydelsefull arena för ny kunskap, nya kontakter, nätverk och inspiration. BioInnovation strävar efter att skapa fler tillfällen för aktörer att mötas och skapa nya kontakter i samband med våra utlysningar. Under 2021 genomförde vi seminarieserien ”Resurssmart industri” tillsammans med regionala bioekonomikluster i landet. Under 2023 genomför vi seminarieserien ”BioInnovativa affärer” som riktas till små och medelstora företag och handlar om stöd och utlysningar som finns att få för dessa företag. Läs mer om våra evenemang i vårt kalendarium.

Samverkan – nationellt och internationellt

BioInnovation vill bidra till att synliggöra Sveriges ställning inom bioekonomiområdet. Ett viktigt steg är att stärka programmets internationella samarbeten. Genom ökad internationell samverkan mellan forskningsfinansiärer får företag och aktörer ökade möjligheter att skapa nya starka konstellationer och tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur. Utlysningar i samarbete med andra länder samt inspel till utformandet av EU-utlysningar är betydelsefulla delar i detta, liksom ett nära samarbete med branschorganisationer och de internationella teknologiplattformarna. För nationell samverkan är det viktigt att interagera med strategiska innovationsprogram, VinnVäxt-miljöer och andra regionala aktörer som kan vara en del i utvecklingen av hur vi ska nå en bioekonomi.