Områdesanalyser

BioInnovation genomför analyser inom områden som programmet identifierat som särskilt viktiga för utvecklingen av en cirkulär bioekonomi.

Genom att engagera företag och andra behovsägare tillsammans med akademi och institut i intressentdialoger och runda bords-samtal skapar områdesanalyserna både en behovsbeskrivning och en samling för fortsatt biobaserad utveckling inom en utvald fråga. Analyserna sammanfattar också aktuellt kunskapsläge genom litteraturstudier och intervjuer. När analyserna är genomförda finns både riktning och engagemang för att stärka den biobaserade utvecklingen. På så vis kan områdesanalyserna bidra till systemförändring och ge underlag till kommande utlysningar.

Nedan kan du ta del av de områdesanalyser som pågår inom programmet, och de områdesanalyser som genomförts.