Organisation

General Assembly

Programmets innehåll och satsningar beslutas av General Assembly som utgörs av intressenter som deltar med Statement of Intent och finansiering.

Program Board, Program Management, Expert Teams

En styrelse, Program Board, leder genomförandet. Till sin hjälp har de programkontoret, Program Management. De prioriterade områdena leds av expertgrupper, Expert Teams, med varsin ordförande.

Advisory Board, International Reference Group

Ett Advisory Board, och vid behov en internationell expertgrupp, ingår i organisationen för att bidra till kvalitetssäkringen.

bioinnovation-organisation1