Organisation

Hur styrs BioInnovation?

Programmets innehåll och övergripande satsningar beslutas av Generalförsamlingen som utgörs av de intressenter som deltar i programmet.  

Programstyrelsen leder genomförandet och till sin hjälp har de Programkontoret. 

Till sin hjälp har programkontoret ett team av experter – Team of Experts. Team of Experts omvärldsbevakar, initierar områdesanalyser, föreslår och prioriterar satsningar för utlysningar, kunskapslyft och mötesplatser.