Generalförsamlingen

Vad är BioInnovations Generalförsamling?

Generalförsamlingen (General Assembly) är BioInnovations högsta beslutande organ och utgörs av intressenter som deltar i programmet. Läs mer om hur du kan engagera dig som intressent här.

Följande organisationer är med i Generalförsamlingen:

Albany International AB
Billerud AB
Bio4Energy (Umeå universitetet)
Biofiber Tech Sweden AB
Borealis AB
Chalmers Industriteknik
Chalmers Tekniska Högskola AB
CIT Industriell Energi AB
DellenCat
Derome AB
Domsjö Fabriker AB
Ekelund Linneväveriet i Horred AB
FOV Fabrics AB
Holmen AB
Innovations- och kemiindustrin, IKEM
IVL Svenska Miljöinstitutet
Karlstad Universitet
Klippan Yllefabrik AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet / TräCentrum Norr
Lunds universitet
Nordifa AB
OrganoClick AB
Piteå Science Park AB
Preem AB
Renewcell AB
RISE
SCA R&D Centre
SEKAB Biofuels & Chemical
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skogforsk
Skogsindustrierna
Skogstekniska klustret ek. förening
Stora Enso AB
Svanberg Bona Officia AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Sveriges textil- och modeföretag TEKO
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
Textilhögskolan Högskolan i Borås
The Paper Province ek. förening
Wargön Innovation / Innovatum AB
Västra Götalandsregionen