Generalförsamlingen

Generalförsamlingen (General Assembly) är BioInnovations högsta beslutande organ och utgörs av intressenter som deltar i programmet. Läs mer om hur du kan engagera dig som intressent här.

Följande organisationer är med i Generalförsamlingen:

AB Svenskt Konstsilke
Agroväst Livsmedel AB
Akzo Nobel
Albany International AB
Almedahls
BillerudKorsnäs AB
Biofiber Tech Sweden AB
Borealis AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
CIT Industriell Energi AB
Derome AB
Domsjö Fabriker AB
Ekelund Linneväveriet i Horred AB
FOV Fabrics AB
Holmen AB
Huskomponenter Linghed AB, Dalahus
Hållbar Kemi 2030
Innovations- och kemiindustrin, IKEM
Innventia AB
IOT-SIO
IVL Svenska Miljöinstitutet
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Karlstad Universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Lantmännen
Livsmedelsföretagen
Luleå Tekniska Universitet/TräCentrum Norr
Lunds universitet
Martinson Group AB
Mittuniversitetet
MTC Marknadstekniskt Centrum
Nordifa AB
Nyréns Arkitektkontor AB
OrganoClick AB
Perstorp AB
Piteå Science Park AB, Solander Cleantech
Preem AB
Renewcell AB
Renewinn AB
SCA R&D Centre
SEKAB Biofuels & Chemical
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skogforsk
Skogsindustrierna
Skogstekniska klustret ek. förening
Smart Housing Småland
Smart Textiles
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Stora Enso AB
Svanberg Bona Officia AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Swerea AB
Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens produkter
Sveriges textil- och modeföretag TEKO
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
Textilhögskolan Högskolan i Borås
The Paper Province ek. förening
Umeå Universitet/Bio4Energy
Västra Götalandsregionen
Wargön Innovation/Innovatum AB