Generalförsamlingen

Vad är BioInnovations Generalförsamling?

Generalförsamlingen (General Assembly) är BioInnovations högsta beslutande organ och utgörs av intressenter som deltar i programmet. Läs mer om hur du kan engagera dig som intressent här.

Följande organisationer är med i Generalförsamlingen:

Albany International AB
Billerud AB
Bio4Energy (Umeå universitetet)
Biofiber Tech Sweden AB
Chalmers Industriteknik
Chalmers Tekniska Högskola AB
DellenCat
Derome AB
FOV Fabrics AB
Grimsholm Products AB
Holmen AB
Innovations- och kemiindustrin, IKEM
IVL Svenska Miljöinstitutet
Karlstad Universitet
Klippan Yllefabrik AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet / TräCentrum Norr
Lunds universitet
Nordifa AB
OrganoClick AB
Piteå Science Park AB
PulPac
Renewcell AB
RISE
SCA R&D Centre
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skogforsk
Skogsindustrierna
Skogstekniska klustret ek. förening
Stora Enso AB
Svanberg Bona Officia AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Sveriges textil- och modeföretag TEKO
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
Textilhögskolan Högskolan i Borås
The Paper Province ek. förening
Wargön Innovation / Innovatum AB
Västra Götalandsregionen