Laserförstärkt ledningsförmåga i biobaserade grafenfilmer – steg 1

Syftet med detta projekt är att använda laser för att förbättra konduktiviteten hos biobaserade grafenfilmer. Projektet baseras på den biobaserade grafen av lignin som Bright Day Graphene (BDG) producerar. Projektet är ett samarbete mellan BDG, Uppsala universitet och Entangly. Grafenfilm med hög elektrisk ledningsförmåga kan användas som en transparent ledande film (TCF) i; tryckta flexibla displayer, tryckta organiska solceller, flexibla batterier, sensormatriser och radiofrekvensidentifieringstaggar (RFID).

Därför är detta viktigt

Detta projekt är viktigt eftersom det skulle kunna förse marknaden med en bättre produkt, till ett liknande pris och samtidigt minska användningen av indiumtennoxid (ITO), som är en sällsynt jordartsmetall. ITO är skört, och genom att ersätta det med grafen kan produkter bli mer flexibla och/eller hållbara. Ett applikationsområde där detta kan vara användbart är i skärmar, till exempel i en mobiltelefon. En annan fördel med att ersätta ITO med grafen är att det inte kräver lika hög temperatur, vilket gör att det är lättare att kombinera med andra komponenter.

Förväntat resultat

Målet är att hitta en produktionsmetod för högledande grafenfilmer. Detta kan öppna upp ett enormt applikationsområde för grafen där grafens inneboende elektriska egenskaper kan aktiveras över större ytor.

Deltagare

Bright Day Graphene AB (BGD), Entangly AB och Institutionen för kemi – Ångström och Uppsala universitet (UU).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2022.