snOWWOol – svensk spill-ull sparar snö och räddar glaciärer

Flera klimatrapporter vittnar om att vintersäsongen ständigt förkortas och att världens glaciärer smälter. Att täcka snö och is med snölagringsdukar är ett sätt att möjliggöra att många vintersportorter fortsatt kan bedriva verksamhet. Effektiva snölagringsdukar möjliggör även produktion av snö vid gynnsamma förhållanden: det går åt åtta gånger så mycket energi att tillverka snö vid ca 0°C som vid -6°C/-8°C. Oro finns även för att de befintliga fossilbaserade dukarna, som ursprungligen är tillverkade för vägbyggen, bidrar till läckage av mikroplaster. En möjlig biobaserad råvara till snölagringsdukar är ull, och då med fördel ull som idag inte kan användas till annat.

Syftet med projektet är att

a) Utveckla en snölagringsduk där det fossila materialet polypropylen har ersatts med en biobaserad råvara (ull)
b) Hitta avsättning för ull som idag går till förbränning eller deponi från fårskötsel och industriella restströmmar.
c) På sikt syftar projektet samtidigt att bidra till minskade klimatförändringar genom att motverka avsmältning av snö och is.

Därför är detta viktigt

Enligt en inventering genomförd i Halland från 2018 tas endast 29 procent av ullen om hand i Sverige. Samtidigt finns även ullbaserat industrispill som inte heller har någon avsättning. Att ta tillvara denna spillull och tillverka en biobaserad produkt för snölagring skulle därför medföra positiva miljövinster på två sätt – fossilbaserade material fasas ut och resurser används på ett mer effektivt sätt. Då en del av den svensk ullen inte anses lämpad för klädproduktion, finns här en applikation där den kommer mer till sin rätt.
I tillägg kan projektets resultat på lång sikt bidra till att skydda även glaciärer och därmed bidra till minskad negativ klimatpåverkan.

Förväntat resultat

Målet är att utveckla snölagringsdukens egenskaper, genom labbtester och slutligen genomföra ett fullskaletest på en skidanläggning i Sverige samt att ta fram en detaljerad affärsplan för hur duken ska kommersialiseras.

Deltagare

Branäsgruppen, CC Wool (Pråmhuset AB), CE produkter AB, Högskolan i Borås, IUC Sjuhärad, Ivanhoe, Mittuniversitetet, Näringsliv Ulricehamn AB, Peak 63 AB, RISE Research Institutes of Sweden, Scandinavian nonwoven AB, SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation), Svenska skidförbundet och The Loop Factory AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,7 MSEK och kommer att pågå under 2,5 år – från november 2022 till april 2025.