Vad gör BioInnovations programkontor?

BioInnovations programkontor ansvarar för den dagliga verksamheten, förbereder och genomför utlysningsförslag, information, strategiska projekt och strategiska aktiviteter, utvärderingar med flera programaktiviteter.

Programkontoret består av Per Edström, programchef, Sverker Danielsson, biträdande programchef samt kommunikationsansvarig Linda Larsson, kommunikatör Camilla Mares Martinez och administratör Johanna Staaf. Programkontoret stöttas av ett Team of Experts.

Per Edström, programchef
010-142 82 44
per.edstrom@miun.se

Sverker

Sverker Danielsson, biträdande programchef
070-963 15 17
sverker.danielsson@skogsindustrierna.se

Linda Larsson, kommunikationsansvarig
076-800 94 97
linda.larsson@bioinnovation.se

Camilla Martinez Mares, kommunikatör
072-206 58 47
camilla.mares@skogsindustrierna.se

Johanna Staaf

Johanna Staaf, projekt och administration
072-201 65 72
johanna.staaf@skogsindustrierna.se