100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwoven

Syftet med projektet är att ersätta det fossilbaserade plastbindemedlet med ett 100 procent biobaserat och biologiskt ned bindemedel i engångsartiklar tillverkade av airlaid nonwoven. Målet med projektet är att ta konceptet till fullskalig produktion av airlaid nonwoven och att tillverka ett flertal engångsartiklar för användning inom hygiensektorn.

Råvarorna för det 100 procent biobaserade och bionedbrytbara nonwovenmaterialet är träfiber (90 procent) och det nya biobaserade bindemedlet (10-20 procent) som ger materialet dess styrka. Det nya biobaserade bindemedlet är tillverkat av biopolymerer från livsmedelsavfall och sidoströmmar från massaindustrin. Det nya produktkonceptet ersätter allt plastbindemedel i nuvarande airlaid nonwoven med ett 100 procent biobaserat och biologiskt nedbrytbart bindemedel.

Svenska OrganoClick utvecklar och tillverkar bindemedlen, en finsk aktör tillverkar nonwoven och svenska Finess Hygiene tillverkar slutprodukter inom till exempel tvättlappar och skyddslakan som används inom vård och omsorg.

Projektet kommer att delas in i sex olika arbetspaket (WP);

  • WP1: Designa konceptet för det biobaserade bindemedlet utifrån upprättad kravspecifikation
  • WP2: Utveckla nya biobaserade bindemedel
  • WP3: Producera airlaid nonwoven på pilotskala
  • WP4: Producera airlaid nonwoven i fullstor skala
  • WP5: Konvertera airlaid materialet till tvättlappar (wipes)
  • WP6: Utforska andra applikationer och sidoströmmar

Därför är detta viktigt

Mikroplastrester har blivit ett globalt miljöproblem och en genomsnittlig person äter minst 50 000 mikroplastpartiklar varje år. Plastavfall kommer främst från engångsprodukter av plast, av vilka en betydande mängd är nonwoven som innehåller plastpolymerer. Produkter från nonwoven såsom bordstabletter, servetter och hygienprodukter innehåller alla plastbindemedel i en mängd om 10-20 procent. Den årliga konsumtionen av airlaid nonwoven är cirka 450 000 ton där cirka 60 000 ton plastbindemedel används. Att byta ut plastbindemedel mot bionedbrybart bindemedel skulle minska konsumtionen av plast i engångsprodukter dramatiskt.

Förväntat resultat

Projektets förväntade resultat är att allt bindemedel som används i nonwoven till hygienartiklar byts ut från fossilbaserat till biobaserat och att processen för att byta ut allt det fossilbaserade bindemedlet (även i andra segment) hos projektets nonwoventillverkare startas. De förväntade effekterna är att projektets nonwoventillverkare byter ut 8 000-10 000 ton fossilbaserat bindemedel (vilket motsvarar 4000-5000 ton mindre fossil plast i engångsprodukter).

Deltagare

OrganoClick, Finess Hygiene och finsk nonwoventillverkare.

Budget & tidsplan

Projektet har en budget på 11 150 000 SEK (från svenska parter) plus 700 000 EUR (från finska parter) och pågår mellan december 2019 och maj 2022.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: