Construction & Design

Biobaserade produkter och system för nybyggnation och renoveringssektorn

Av det virke som årligen används per capita i Sverige går 70% till sektorerna ”Bygga med trä” och ”Leva med trä”. Nybyggnation och renoveringssektorn är viktiga både i Sverige och i övriga EU-länder, därför finns stor potential i att utveckla biobaserade produkter och system som kan tillverkas på ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt för dessa sektorer.

Innovation behövs exempelvis inom produktdesign, marknad och produktionssystem för att möjliggöra effektiv produktion av små serier i stor skala. Det finns också möjligheter i att utveckla nya biobaserade byggmaterial och metoder för att förbättra trävarors livslängd, vilket långsiktigt kan bidra till att öka kolsänkan.

Pågående projekt

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?