Bearbetning av biobaserade flerskiktsbarriärfilmer för fullt cirkulära förpackningar (ProMultiFilms)

Detta projekt syftar till att utveckla nya biobaserade och flerskiktade barriärfilmer för helt biobaserade förpackningar. Projektet överensstämmer med Vinnovas efterfrågan på nya teknologier som kan bidra till att minska användningen av fossilbaserade material. Projektet bidrar också till att uppnå flera av FN:s mål för hållbar utveckling; minska koldioxidavtrycket från förpackningsmaterial, hantera läckage av plastavfall i haven samt främja partnerskap och samarbete mellan olika aktörer. En framgångsrik utveckling av dessa biobaserade barriärfilmer kan även förenkla och möjliggöra återvinning i befintliga avfallssystem samt minska användningen av fossilbaserade råmaterial.

Projektet ProMultiFilms syftar till att skapa hållbara, högpresterande biobaserade barriärfilmer för fiberbaserade förpackningar. Målet är att tackla fyra befintliga utmaningar; identifiera och modifiera biobaserade råmaterial, integrera processer för produktion av biobaserade barriärfilmer, laminera filmerna på fiberbaserade förpackningar samt säkerställa en återvinnings- och nedbrytbarhets-förmåga hos förpackningarna.

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket. Dessa inkluderar koordinering, identifiering av biobaserade material, utveckling av strategier för sammansättning, möjliggörande teknologier, formgivning av fiberbaserade substrat, laminering av biobaserade filmer samt utvärdering av cirkulär design. Varje arbetspaket har specifika uppgifter, exempelvis karaktärisering av egenskaperna hos de biobaserade filmerna.

Därför är detta viktigt

Projektet ProMultiFilms är viktigt av flera anledningar. För det första syftar det till att utveckla biobaserade barriärfilmer och flerskiktsalternativ till plast som är återvinningsbara, nedbrytbara och fria från mikroplaster. Detta gynnar miljön och minskar vårt behov av fossilbaserade material. För det andra kan den svenska industrin, via investering i forskning och utveckling, positionera sig som en ledande aktör inom förpackningsindustrin och bidra till utvecklingen av en cirkulär bioekonomi. Slutligen sammanför projektet ledande svenska industriföretag och RISE till att generera ny kunskap inom barriär-utveckling och dess tillverkning, vilket kommer att stärka den biobaserade sektorn i Sverige samt driva övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi.

Förväntat resultat

Projektet utgör en utmärkt möjlighet för den svenska industrin att ta sig till framkanten när det gäller att utveckla biobaserade barriärfilmer och andra flerskiktsalternativ som kan konkurrera med plast, både vad gäller pris och prestanda. Genom att investera i forskning och utveckling kan den svenska industrin bidra till att skapa lösningar som är återvinningsbara, nedbrytbara och fria från mikroplaster. Detta kommer inte bara gynna miljön utan även positionera Sverige som en ledande aktör inom förpackningsindustrin.

Deltagare

Stora Enso, Hoting Innovations AB, Bioextrax AB och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 125 000 SEK och kommer att pågå under två år – från augusti 2023 till augusti 2025.