Team of Experts

Vad gör BioInnovations Team of Experts?

Team of Experts omvärldsbevakar, initierar områdesanalyser, föreslår och prioriterar satsningar för utlysningar, kunskapslyft och mötesplatser.

Team of Experts består av följande personer:

John Sandström
Univar Solutions
john.sandstrom@univarsolutions.com
Länk till CV (LinkedIn)

Sören Östlund
Professor förpackningsteknologi, KTH
soren@kth.se
Länk till CV (LinkedIn)

Marie Johansson

Foto: Jann Lipka

Marie Johansson
Senior forskare vid RISE samt professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet
marie.johansson@ri.se
Länk till CV (LinkedIn)

Lena-Marie Jensen
Projektledare och koordinator för hållbarhetsprojekt inom ramen för Smart Textiles vid Science Park Borås
lena-marie.Jensen@hb.se
”Svensk skog är svensk styrka”, intervju med Lena-Marie Jensen
Länk till CV (LinkedIn)