Team of Experts

Expertteamen undersöker, utvecklar, utvärderar och prioriterar förslag till aktiviteter och strategiska projekt. Ordförandena utses av Generalförsamlingen.

Team of Experts – Specialkemi

Ordförande: John Sandström

Läs mer om expertområdet Specialkemi

Team of Experts – Material

Ordförande: Sören Östlund, KTH

Läs mer om expertområdet Material

Team of Experts – Konstruktion & Design

Marie Johansson

Foto: Jann Lipka

Ordförande: Marie Johansson, RISE

Läs mer om expertområdet Konstruktion & Design