Expert Teams

Expertteamen undersöker, utvecklar, utvärderar och prioriterar förslag till aktiviteter och strategiska projekt. Ordförandena utses av Generalförsamlingen.

Expert Team Kemikalier & Energi

Ordförande: John Sandström

Karin Emilsson, Emi Innovation
Mattias Kangas, Perstorp
Maria Andersson, Enza Biotech
Sören Eriksson, Preem Petroleum AB

Läs mer om expertområdet Kemikalier & Energi

Expert Team Material

Ordförande: Sören Östlund, KTH

Mikael Lindström, RISE
Stefan Lundmark, Perstorp och KTH
Lena-Marie Jensen, Smart Textiles vid Högskolan i Borås
Birgitha Nyström, Swerea Sicomp

Läs mer om expertområdet Material

Expert Team Konstruktion & Design

Marie Johansson

Foto: Jann Lipka

Ordförande: Marie Johansson, RISE

Johan Oja, Föreningen Norra Skogsägarna
Erik Söderholm
Roberto Crocetti, Lunds tekniska högskola

Läs mer om expertområdet Konstruktion & Design