Hållbara Smarta Verktyg: Cellulosafiber restprodukter för Cirkulär Biltillverkning – steg 1

Projektets syfte är att påskynda transformerande effekter inom olika områden, såsom 3D-utskrift och formsprutning, och därigenom bidra till en bredare omfattning av tillämpningar. Projektmålet är att utveckla en optimal materialformulering baserad på återvunnen cellulosafiber för att uppfylla kritiska funktioner gällande vakuumformning för bilindustrin.

De förväntade resultaten kommer att driva betydande framsteg inom bioekonomin och hållbar tillverkning: (1) Förhöjd återvinning av biobaserat material och utfasning av energiintensivt material. (2) Stärka digitaliserad materialcirkularitet för en biobaserad lösning.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt för att bidra till hållbar påverkan inom den svenska förpacknings- och fordonsindustrin. Validering av kommersiell potential för biobaserad upcycling: Att undersöka kommersiell livskraft för att använda cellulosa från restprodukter som en robust förstärkning i kompositer för 3D-utskrift. Hållbara metoder: Att utveckla energieffektiva, cirkulära material och flexibla processer för att gynna återvinning inom tillverkning av bilinredning. Pionjär inom hållbar biobaserad cirkulär ekonomimodell: Att öka återvinning av biobaserade fibermaterial och formningsmaterial inom fordonssektorn.

Detta är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling: 12.5, 9.4 och 12.8.

Förväntat resultat

De förväntade resultaten kommer att driva betydande framsteg inom bioekonomin och hållbar tillverkning: (1) Förhöjd återvinning av biobaserat material och utfasning av energiintensivt material. (2) Stärka digitaliserad materialcirkularitet för  en biobaserad lösning.

Deltagare

Stora Enso AB, Ecoist AB och RISE AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1,1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2023 till april 2024.