Kommersiella tillämpningar med nyskapande grönt grafen från biomassa – steg 2

Projektet syftar till att utveckla kommersiella tillämpningar av grafen producerat av lignin. Lignin är ett biobaserat material som idag inte används fullt ut, utan är en outnyttjad resurs som projektet vill se nyttjas i större utsträckning. Det grafen som finns på marknaden idag, kommer i huvudsak från grafit som utvinns genom gruvbrytning. Grunden för projektet är därmed att gå från att använda grafen producerat från ändliga resurser till grafen producerat från förnyelsebara, biobaserade källor. De applikationer som projektet tittar på är förpackningsbarriärer, samt ytbeläggning med antibakteriella egenskaper. Användandet av grönt grafen bidrar till att ett biobaserat material används istället för plast och aluminium, samt att produkterna på olika sätt blir mer effektiva och på så sätt räcker längre.

Syftet med projektet är att utveckla en marknad för högkvalitativt grafen från biomassa. Målet är att tillsammans med kund hitta specifika användningsområden för materialet, samt att leverera två prover till andra kunder. Ett annat mål är att utveckla ett försteg till processen, där ligninet förbereds på ett mer effektivt sätt. Här är målet att utveckla och bygga en produktion på fem liter som kommer att kunna skalas till industriell storlek då det blir aktuellt. Ytterligare ett mål är att utveckla kvalitetsmätningar så att Bright Day Graphene tydligt kan kommunicera till sina kunder vad de kan förvänta sig av deras grafen.

Därför är detta viktigt

Projektet bidrar till en hållbar värld och en fossilfri framtid. Genom att byta ut material som plast och aluminium till ett biobaserat material som ger lika bra, eller till och med bättre egenskaper i den applikation som önskas, tas stora steg mot en fossilfri framtid. Förlängd hållbarhet av livsmedel eller andra produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Förväntat resultat

Genom att specialutveckla en process för förberedande av ligninet som används i grafenproduktionen, förväntar sig projektet stora energibesparingar när onödiga steg undviks.

Inom förpackningsmaterial finns en stor potential med grafen och med Grönt Grafen kan barriären även göras förnyelsebar, vilket är starkt efterfrågat av kunder. OptiPacks moderna anläggning och långa erfarenhet av förpackningsbarriärer, i kombination med Grönt Grafen skulle kunna revolutionera marknaden.

En antibakteriell beläggning skulle kunna påverka en mängd värdekedjor, inte minst inom medicinska applikationer. Vår kund i detta projekt fokuserar på livsmedelshantering och vatteninstallationer, där de ser att antibakteriella ytor kan förbättra hållbarheten och bidra till mindre svinn.

Deltagare

Bright Day Graphene, RISE, Alfa Laval och OptiPack.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 5 MSEK och kommer att pågå från november 2020 till februari 2022.

Läs om Nyskapande grönt grafen för högteknologiska tillämpningar – steg 1.