Biobaserat skandinaviskt icke-animaliskt läderliknande material baserat på skogs- och matsidoströmmar – steg 2

För att stödja FN:s Agenda 2030 samt Sveriges mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat är utvecklingen av ett etiskt växtbaserat läder, med minimal miljöpåverkan och lägsta möjliga koldioxidavtryck, en viktig drivkraft för övergången till nya material. I det här projektet kommer ett helt biobaserat läderliknande material att utvecklas med hjälp av inhemska naturbaserade råvaror: Råvarorna valoriserade från sidoströmmarna, formulerade och testade i produktionslinjer och sedan anpassade till demoprodukter tillsammans med återförsäljare.

Syftet med steg 2-projektet är att vidareutveckla det biobaserade läderliknande materialet från steg 1-projektet genom att optimera dess sammansättning och ytterligare bearbetning av produkten. Detta kommer att ske med hjälp av samarbetspartners inom produktion samt återförsäljare och materialleverantörer, då rätt materialprestanda och hållbarhet krävs för att kunna ersätta nuvarande material som är djur- och fossilbaserade.

Genom att uppnå förbättrade materialegenskaper vid produktion i mindre skala har projektet stor potential att nå produktion i större skala efter projektets slut. Målet är att tillhandahålla återförsäljare ett innovativt, helt biobaserat läderliknande material som kan användas vid deras produkttester och tillverkning av demo-produkter. Detta kommer att öka möjligheterna till kommersialisering samt driva en övergång mot mer hållbara lösningar.

Projektet kommer att fokusera på vidareutveckling av materialformuleringen och karakteriseringen hos RISE, följt av småskalig industriell optimering utförd i produktionslinjer och utvärdering av demoprodukter hos återförsäljare.

Därför är detta viktigt

Det utökade konsortiet, bestående av tio samarbetspartners, gör det möjligt för oss att samarbeta genom hela värdekedjan, där varje partner söker nya hållbara lösningar. För materialleverantörer, är det fördelaktigt att värdera sidoströmmar från låg värdebudget till nya affärsmöjligheter med potentiellt högre värde. På samma sätt får återförsäljare möjlighet att förse marknaden med en svensk hållbar läderlösning som ersätter nuvarande ohållbara material. Producenter kan granska bearbetningen i sina produktionslinjer med det alternativa materialet utvecklat av RISE och potentiellt hitta nya lösningar, tillämpade för olika kunder.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är ett 100% skandinaviskt biobaserat lädermaterial utan animaliska komponenter med en hög hållbarhetsprofil samt optimala mekaniska egenskaper. Detta kommer att göra materialet lämpligt för produkter inom modeindustrin. Den önskade effekten är ett betydligt lägre koldioxidavtryck än för animaliska alternativ/närliggande lösningar, minskad exponering för giftiga kemikalier och valorisering av sidoströmmar.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, SCA Massa, Brunneby Musteri, Irmas Fabric, House of Dagmar, BezBukvy, Triwa, Vagabond International, Nordifa and Sjuhäradsbygdens Färgeri.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på  6 075 000 SEK och kommer att pågå under två år – från juni 2023 till juni 2025.

Läs om Biobaserat skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar – steg 1.