Om oss

Vi har en vision – att Sverige har ställt om till en cirkulär bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar.

Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. Därför finns BioInnovation. BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.

Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Våra mål är att skapa:

  • nya biobaserade material, produkter och tjänster.
  • nya samarbetsformer.
  • systematiskt lärande.
  • förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till en bioekonomi.

I vår Strategiska agenda beskriver vi nuläge och utmaningar inom våra prioriterade områden och lyfter fram möjligheter och behov som vi ser som särskilt betydande för en växande bioekonomi.

Idag utgörs BioInnovation av fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen.

Programmet är öppet för fler – välkommen som intressent!


Statistik över antal projekt inom BioInnovation.

Det här är BioInnovation – film

Är du nyfiken på BioInnovations expertområden, utmaning och uppdrag? I vår film ”Det här är BioInnovation” får du snabbt information om hur programmet främjar utvecklingen av nya biobaserade kemikalier, material och produkter.

Framsida för BioInnovations årsrapport 2022Årsrapport 2022

I BioInnovations årsrapport för år 2022 berättar vi om produkter som är på väg mot marknaden, vad som händer inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer, samt om utvecklingen inom biobaserad och cirkulär textil. Vi lyfter också fram spännande projekt för cirkularitet och cirkulärt träbyggande samt ger en bild av programmets pågående områdesanalyser. Välkommen att ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster. Du kan också beställa tryckta exemplar genom att maila din beställning till info@bioinnovation.se.

 

 

 

BioInnovations årsrapport 2021Årsrapport 2021

I vår årsrapport för år 2021 berättar vi om flera spännande start up-bolag som fått finansiering via BioInnovation, presenterar projekt inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer och vår stora textilsatsning. Du får också ta del av artiklar om flera spännande projekt och aktuella aktiviteter. Välkommen att ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster. Du kan också beställa tryckta exemplar, kontakta info@bioinnovation.se.

 

 

 

Framsida årsrapport 2020, Yunus Can Görür håller förpackning.Årsrapport 2020

I vår ”Årsrapport 2020” berättar vi om resultat från projekt och satsningar som är under planering. Välkommen att ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster. Årsrapporten finns också i tryckta exemplar, kontakta info@bioinnovation.se om du önskar beställa. Trevlig läsning!

 

 

 

 

Årsrapport 2019

I vår ”Årsrapport 2019” kan du läsa om den spännande utvecklingen inom bioekonomin samt om resultat från de projekt och satsningar som genomförts inom BioInnovation. Ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster.

 

 

 

 

Årsrapport 2018

I vår ”Årsrapport 2018” hittar du spännande resultat från de projekt och satsningar som genomförts inom BioInnovation. Ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster.

 

 

 

 

Årsrapport 2017

I publikationen ”Tillbakablick 2017” kan du ta del av mer information om utlysningar och projekt som pågick inom BioInnovation under året. Ta del av vår bläddringsbara pdf genom att klicka på bilden till vänster.