Om oss

 

Samverkan för ökad innovation

Vi har en vision – att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser.

För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. Därför finns BioInnovation.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Våra mål:

  • Skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.
  • Skapa nya samarbetsformer.
  • Skapa systematiskt lärande.
  • Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till en bioekonomi.

Idag utgörs BioInnovation av fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen.

Programmet är öppet för fler – välkommen som intressent!


 


Det här är BioInnovation – film

Är du nyfiken på BioInnovations expertområden, utmaning och uppdrag? I vår film ”Det här är BioInnovation” får du snabbt information om hur programmet främjar utvecklingen av nya biobaserade kemikalier, material och produkter.


Årsrapport 2019

I vår ”Årsrapport 2019” kan du läsa om den spännande utvecklingen inom bioekonomin samt om resultat från de projekt och satsningar som genomförts inom BioInnovation. Ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster.

 

 

 

Årsrapport 2018

I vår ”Årsrapport 2018” hittar du spännande resultat från de projekt och satsningar som genomförts inom BioInnovation. Ta del av den bläddringsbara pdf:en genom att klicka på bilden till vänster.

 

 

 
 

Årsrapport 2017

I publikationen ”Tillbakablick 2017” kan du ta del av mer information om utlysningar och projekt som pågick inom BioInnovation under året. Ta del av vår bläddringsbara pdf genom att klicka på bilden till vänster.