Utlysningar

Här publiceras information om aktuella utlysningar inom programmet BioInnovation och utlysningar från andra aktörer som kan vara av intresse för BioInnovations intressenter. BioInnovations utlysningar i sin helhet publiceras alltid på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnova som ansökningar görs.

BioInnovation har två huvudsakliga utlysningsformat. Tematiska utlysningar och ett snabbspår för hypotesprövningar där en idé för biobaserad utveckling kan utvecklas i två steg.

Mer information om BioInnovations Ansökningsguide hittar du här.

Nedan hittar du en lista över aktuella utlysningar för forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomiområdet.

Utlysningar från BioInnovation

Utlysningar från andra aktörer