Biobaserade material för bas till takboxar – steg 1

Avsikten med projektet är att hitta lämpliga biobaserade eller återvunna material för nästa generations takboxbaser, som kommer att industrialiseras inom en period av 2,5 år. Hypotesprövning 1 är fokuserat på att hitta material inom sortimentet för design, process och kostnad. Thule producerar över 400 000 takboxar varje år globalt. Dessa använder idag cirka 20 % återvunnet material men målet är att ytterligare minska påverkan på miljön.

Därför är detta viktigt

Thule Group är en tillverkare av takboxar och driver innovation inom detta område, för att minska globala utsläpp och miljöpåverkan med de producerade produkterna. Att hitta mer miljövänliga lösningar är även nyckeln till en mer långsiktig framgång i affärer. Med antalet takboxar som idag tillverkas i plast, är volymerna intressanta nog för att uppnå en produktionsuppställning, där man tidigare kämpat för att få stordriftsfördelar och därmed kunna införliva biobaserat och återvunnet material. I takboxens baser finns potential att uppnå bättre ekomål för denna produktkategori.

Förväntat resultat

Att fortsätta processen för att minska CO2-avtryck och miljöpåverkan från de produkter som Thule producerar. Man vill ta fram minst 3 valfria material som kan ersätta nuvarande ABS-material för baskonstruktionen av takboxar. Dessa material måste bidra till total sänkt miljöpåverkan, såsom avlägsnande av petroleumbaserade material, CO2 och/eller energi.

Deltagare

Thule Sweden AB och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 950 000 SEK och kommer att pågå under åtta månader – från maj till december 2022.