Områden i vår vision om en bioekonomi

BioInnovations vision är att Sverige ställt om till en cirkulär bioekonomi 2050. För att visionen ska bli verklighet krävs att flera branscher och sektorer samverkar för att generera nya lösningar från forskning och utveckling med bas i biobaserade råvaror.

BioInnovation fokuserar på tre områden i sin vision om en bioekonomi:

Material
Konstruktion och design
Kemikalier och energi

Om du är intresserad av att engagera dig i något område, kan du kontakta någon av våra medlemmar i Team of Experts. Det finns också möjlighet att engagera sig som intressent i BioInnovation och få möjlighet att lyfta fram de behov och möjligheter man som företag eller organisation ser för ökad innovation och forskning. Läs mer om hur du blir intressent här.