Lätta, högpresterande och energieffektiva hybridkompositer av naturliga fibrer och kolfiber (Encore) – steg 1

Detta projekt syftar till att utveckla lätta högpresterande hybridkompositer genom att integrera naturfiber (NF:er) och kolfiber (CF) prepreg*-skrot, med hjälp av energieffektiva tillverkningsprocesser utan ytterligare hartser och lim. Som ett första steg består denna hypotes av proof of concept för Encore med målet att avgöra om idén är genomförbar för vidareutveckling.

Framgångsrik utveckling av hybridkompositer kommer att möjliggöra utökad användning av NF:er i strukturer och produkter med höga krav på mekaniska egenskaper och hållbarhet, samt leda till minskad användning av dyra jungfruliga fossilbaserade material. Detta bidrar till att öka hållbarheten och säkerställa cirkulära kompositmaterial.

*Prepreg, som är en förkortning av förimpregnerad, är en fiberväv impregnerad med ett hartsbindningsmedel.

Därför är detta viktigt

Encore-projektet syftar till att utveckla lätta, högpresterande hybridkompositer genom att integrera naturfibrer och prepreg-avfall av kolfiber genom energieffektiva tillverkningsmetoder utan autoklaver. Om projektet lyckas kommer det att möjliggöra utökad användning av NF:er i strukturer och produkter med höga krav på mekaniska egenskaper och hållbarhet, samt leda till minskad användning av dyra jungfruliga fossilbaserade material. Detta bidrar till att öka hållbarheten och säkerställa cirkulära kompositmaterial. Dessutom kommer det att vara fördelaktigt för komposit- och andra relevanta branscher, såsom transport och sport, för att förbli konkurrenskraftiga och vara anpassade till övergången till en cirkulär bioekonomi.

Förväntat resultat

Projektets innovationsfokus kommer att ligga på design av hybridkompositmaterial och utveckling av en energieffektiv tillverkningsprocess baserad på NF- och CF-prepreg-skrot. Alla partners och referensgrupper förväntas dra nytta av utvecklingen av teknologi-, material- och tillverkningsprocesser och potentiella produkter.

Deltagare

RISE AB, Podcomp AB och Elpex AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 680 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2022.