Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet (en del av CITEX)

Delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet, som är en del av innovationsprojektet Circular Textile Innovations – Sustainable system change in the textile industry (CITEX), ska ta fram en färdplan (roadmap) som ska bidra till ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och minskad användning av fossila råvaror.

I förprojekten har en textilrivningsanläggning i kommersiell skala identifierats som en viktig pusselbit för ett mer effektivt resursnyttjande av den textila avfallsströmmen. Delprojektet ska därför undersöka förutsättningarna för att etablera en svensk kommersiell textilrivningsanläggning med sikte på etablering av en pilot- eller demoanläggning.

Därför är detta viktigt

Projektet adresserar den framväxande men omogna cirkulära värdekedjan för textil.

Förväntat resultat

Det viktigaste förväntade resultatet från det sökta projektet är en roadmap för svensk processkapacitet för mekanisk textilåtervinning, det vill säga underlag för en satsning på en ändamålsenlig pilot- eller demoanläggning.

Deltagare

IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Elis, Wargön Innovation, The Loop Factory, Sporda Nonwoven, SYSAV Utveckling, BjörkåFrihet, Houdini, Samhall, ICA, Albany International, Stadium, Trikåby, Human Bridge och Röda Korset.

Budget & tidplan

Delprojektets budget är 4 360 000 SEK och projektet kommer att pågå under två år – från december 2021 till december 2023.

Läs artikeln om projektet