Outdoor-branschen söker sig till biobaserade material

Allt fler söker sig till till naturen. Så kanske är det inte så konstigt att BioInnovation sett en ökning i antalet forskningsprojekt kopplade till just friluftsliv.

Klicka på videon för att ta del av två av dem. 

Kalendarium

Aktuellt

INTRESSENTER

BioInnovation har fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den unika satsningen och är aktivt engagerade i programmets utveckling.