NYA BIOBASERADE MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. I dagsläget har programmet ett 50-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut. Det är öppet för fler att ansluta sig, välkommen med som intressent!

PRIORITERADE OMRÅDEN

IDÉER FÖR EN BIOBASERAD FRAMTID

BioInnovation letar ständigt efter nya, innovativa idéer som stödjer övergången till en bioekonomi. Ett sätt är genom hypotesprövning där vi undersöker extra visionära och banbrytande idéer. Just nu pågår flera hypotesprövningsprojekt inom BioInnovation.

Du hittar dem och våra övriga projekt här.

VÅRA PROJEKT

Kalendarium

SOCIALT FLÖDE

INTRESSENTER

BioInnovation har fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den unika satsningen
och är aktivt engagerade i programmets utveckling.

Programmet är öppet för fler – välkommen med som intressent!