NYA BIOBASERADE MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

I dagsläget har programmet ett 50-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut. Det är öppet för fler att ansluta sig, välkommen med som intressent!

Kalendarium

VÅRA PROJEKT

SOCIALT FLÖDE

INTRESSENTER

BioInnovation har fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den unika satsningen och är aktivt engagerade i programmets utveckling.

Programmet är öppet för fler – välkommen med som intressent!