Kalendarium

Aktuellt

INTRESSENTER

BioInnovation har fler än 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den unika satsningen och är aktivt engagerade i programmets utveckling.