NYA BIOBASERADE MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. I dagsläget har programmet ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut. Det är öppet för fler att ansluta sig, välkommen med som intressent!

IDÉER FÖR EN BIOBASERAD FRAMTID

BioInnovation letar ständigt efter nya, innovativa idéer som stödjer övergången till en bioekonomi. Ett sätt är genom hypotesprövning där vi undersöker extra visionära och banbrytande idéer. Just nu pågår flera hypotesprövningsprojekt inom BioInnovation.

Du hittar dem och våra övriga projekt här.

VÅRA PROJEKT

SOCIALT FLÖDE

Nyheter

Värdefulla inspel från intressenterna

2018-05-22 | Nyheter

BioInnovations framtida prioriterade områden och hållbar utveckling var i fokus när intressenterna bjöds in till Generalförsamling den 9 maj i Stockholm. – Det var ett... Läs mer

Södra i unikt samarbete för ett grönare flyg

2018-05-21 | Nyheter

Södra har tillsammans med KLM tecknat en avsiktsförklaring vilken syftar till att genomföra en gemensam förstudie vilken skall undersöka möjligheterna för att utveckla ett fossilfritt... Läs mer

Stora Enso lanserar träbaserade biokompositer

2018-05-21 | Nyheter

Under varumärket ”DuraSense” lanserar Stora Enso nu träbaserade biokompositer. DuraSense-granulaten är en kombination av naturliga träfibrer, polymerer och tillsatser, som gör produkterna lika formbara som plast... Läs mer

Världens starkaste biomaterial

2018-05-21 | Nyheter

Ett forskarteam på KTH, i samarbete med University of Michigan i USA och Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) i Hamburg, har lyckats producera biobaserade filament vilka har... Läs mer

INTRESSENTER

De som vill engagera sig mer i programmet betalar en intressentavgift och anger med vilken omfattning man själv avser göra insatser inom programmets ram. Alla intressenter får tillgång till programmets nätverk.

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?