Programstyrelse

Vilka är med i BioInnovations programstyrelse?

BioInnovations Programstyrelse har ledamöter som representerar näringsliv, akademi, offentlig sektor och en neutral ordförande. Vinnova och Energimyndigheten kan adjungeras till styrelsen.

Programstyrelsen beslutar om strategiska projekt och utlysningar, godkänner projektstart och projektredovisningar samt beslutar om övriga aktiviteter av större vikt.

 

Adjungerade ledamöter