CASSPAK – 100 % biobaserade skum för hållbara förpackningar – steg 1

CASSPAK är nästa generation av biobaserade skum för hållbar förpackning, tillverkade av 100% cellulosa för skydd och stötdämpning av sköra varor. Genom att inte använda några detergenter och använda en icke-farlig process, är huvudingrediensen för tillverkningen av CASSPAK-skum de bruna (knottriga avfall) restströmmarna från pappers- och massaindustrin. Med avancerad expertis inom nanocellulosa och banbrytande teknik för cellulosaexpansion, representerar CASSPAK-skum framtidens hållbarhet inom förpackningsindustrin. Dessa biobaserade skum är lätta med god mekanisk styrka och utgör ett utmärkt alternativ som kommer att ersätta fossilbaserade material, som expanderad polystyren (EPS). Eftersom CASSPAK-skum är tillverkade av 100% cellulosa kan de kastas direkt i komposten utan att skapa förorening eller påskynda klimatförändringarna. Alternativt kan skummen återvinnas och återföras till processen, vilket gör dem till en verkligt cirkulär produkt som bidrar ytterligare till omvandlingen av världen till en biobaserad social ekonomi.

Syftet med projektet är att validera att CASSPAK-skumteknologin, under laboratorieförhållanden, är en hållbar biobaserad förpackningslösning. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för CASSPAK-skum kommer att beaktas vid alla projektets stadier.

Målen för projektet är följande:

  • Optimera tillsatsen av råmaterial och skumning utan att minska funktionaliteten
  • Kemisk sammansättning av råmaterialen och färdiga CASSPAK-skum

Därför är detta viktigt

Cass skalbara och banbrytande teknik för cellulosaexpansion eliminerar användningen av detergenter, vilket minimerar föroreningar som når våra hav och ekosystem på land och uppfyller Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att inte använda några detergenter och använda en icke-farlig process utgör CASSPAK:s biobaserade skum ett utmärkt alternativ som kommer att ersätta fossilbaserade material, som expanderad polystyren (EPS).

Förväntat resultat

De förväntade resultaten kommer att vara att CASSPAK-skum för hållbar förpackningar kommer att valideras i labbskala, som lätta, biobaserade skum med god mekanisk styrka. Det kommer att börja omvandla förpackningsindustrin från en historia präglad av industrialisering till en framtid präglas av miljömedvetenhet.

Deltagare

Cass Materials AB, Domsjö AB, Borregaard AS och HJ Freezing Solutions ApS.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 815 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan juli och december 2023.