REdesign av konsumentförpackningar mot 2030

Året 2017 nådde plastförpackningsavfallet i Europa-rekord – 173 kg per invånare, den högsta nivån som någonsin registrerats. Att omedelbart minska antalet plastförpackningar och ersätta dem med papper är en av de mer attraktiva lösningarna ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det skulle möjliggöra stora minskningar av plastföroreningar och avfall vilket ger en nettobesparing för miljön och en minskning av växthusgaser.

Målet med detta projekt är att påskynda utbytet av komplexa flerskiktsplastförpackningar med högpresterande fiberbaserade material. De nuvarande gränserna för pappersbaserade material kommer att utökas, genom att förbättra deras funktionella egenskaper och barriäregenskaper samt demonstrera deras prestanda under verkliga förhållanden. Generaliserade fiberbaserade förpackningsdesigner kommer att skapas för olika kategorier av konsumentprodukter, som idag är förpackade i plast.

Därför är detta viktigt

Detta projekt kommer att ge varumärkesägare innovativa fiberbaserade förpackningslösningar, som omedelbart kan appliceras på deras mest komplexa plastförpackningar. På så sätt får de tillgång till applikationer som kan stödja och driva på övergången till mer cirkulära förpackningar och ett minskat miljöavtryck.

Förväntat resultat

Detta projekt förväntas minska förpackningsindustrins beroende av jungfrulig plast, samt det avfall som följer.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, Arla Foods, Billerud Skog och Industri, FiberLean Technologies, Nordic Barrier Coatings, Orkla Foods, Procter & Gamble, Returkartong, Santa Maria och Solenis.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8,3 M SEK och kommer att pågå under drygt två år – från oktober 2022 till december 2024.