Tematiska utlysningar

Tematiska utlysningar möter ett brett behov och syftar till att utveckla områden som behöver särskild stimulans. BioInnovation definierar inriktning för dessa projekt, medan projekten själva definierar utmaningen.

Exempel på tematiska utlysningar som genomförts är ”Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet” och två utlysningar med temat ”Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter”, samt utlysningarna ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet” och ”Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material”, ”Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer” samt Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material”.

Vi har också genomfört utlysningarna ”Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter” och ”Kemi från biobaserad råvara”.

Just nu har vi en tematisk utlysning öppen på temat ”Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor – effektivt nyttjande av varje kolatom”. Sista dag för ansökan är den 9 april 2024, kl.14.00.

Läs mer under våra genomförda utlysningar.