Tematiska utlysningar

Tematiska utlysningar möter ett brett behov och syftar till att utveckla områden som behöver särskild stimulans. BioInnovation definierar inriktning för dessa projekt, medan projekten själva definierar utmaningen.

Exempel på tematiska utlysningar som genomförts är ”Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet” och två utlysningar med temat ”Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter”, samt utlysningarna ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet” och ”Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material”, ”Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer” samt ”Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material”.

I november 2022 planerar vi att öppna en utlysning med temat ”Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter”. Läs mer i förhandsinformationen här!

Läs mer under våra genomförda utlysningar.