Tematiska utlysningar

Tematiska utlysningar möter ett brett behov och syftar till att utveckla områden som behöver särskild stimulans. Exempel på tematiska utlysningar som genomförts är ”Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet” och två utlysningar med temat ”Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter”, samt utlysningen ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet”. BioInnovation definierar inriktning för dessa projekt, medan projekten själva definierar utmaningen.