Hypotesprövning steg 1

Hypotesprövning – utlysning för nyskapande projekt

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé.

Projekten leds övervägande av företag och bygger på hypoteser om lösningar som kan vara tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller kommersiellt nyskapande med tydligt kundfokus och potential att snabbt nå marknad. Gemensamt för projekten är att de fångar visionära idéer som kan bidra till övergången till en biobaserad ekonomi.

Hypotesprövning steg 1 riktas till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för mer omfattande projekt. Projektens frågeställningar har högt nyhetsvärde och hög osäkerhetsfaktor jämfört med traditionella projekt. Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Observera att ansökan måste vara inlämnad senast klockan 14.00 och att sista dag för att lämna in ansökningar är den 3 september 2024. Projekten i steg 1 kan söka maximalt 500 000 kr och projekttiden är max sex månader.

Läs mer om utlysningen!