Etablera närodlad textil i Sverige

Det globala behovet av textilfibrer ökar – till år 2050 förväntas konsumtionen tredubblas. Förklaringen finns i urbaniseringen och en växande medelklass. Produktionen av oljebaserade textilfibrer och bomullsfibrer har redan nått sin topp och belastar dessutom miljön på olika sätt. Därför undersöks i det här projektet om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring textila material i Sverige.

Beskrivning av projektmål

  • Kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller.
  • Cellulosabaserade högvolymsprodukter för jordbruket, till exempel markduk för grönsaksodling.
  • Textilliknande material producerade på pappersmaskin.
  • Förbättrad värdekedja för textilåtervinning i Sverige.
  • Återvinningsbara biobaserade möbler. Skärmvägg för offentliga miljöer.
  • Undersöka och demonstrera teknoekonomiska och miljömässiga möjligheter för hållbar Viskosproduktion i Sverige.

Genomförande och aktörskonstellation

Konsortiet består av drygt 60 aktörer från universitet, institut, offentlig sektor och företag från branscher som till exempel textil- och modeindustri, skogsindustri, verkstadsindustri, möbelindustri och återvinning. Projektet består av nio arbetspaket där koordination, kunskapsplattform, infrastruktur och living labs drivs övergripande mot hela projektet. Övriga fem arbetspaket utvecklar specifika produkter och tjänster med fokus på biobaserade textilrelaterade lösningar för svenska företag. Samtliga arbetspaketledare sitter i projektets styrgrupp och många aktörer deltar i flera eller alla arbetspaket, vilket borgar för god kommunikation och gott samarbete mellan projektets olika delar.

narodlad-textil-sverige

Projektets effekter kopplat till bioekonomin

ENTIS skapar en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller för biobaserade produkter och tjänster. Detta i kombination med de enskilda exempel som utvecklas och presenteras som proof-of-concept kommer att bidra till att Sverige närmar sig den biobaserade och cirkulära ekonomin. Projektet kommer att leverera kunskap, processer och material inom kategorierna högvolymprodukter för jordbruk, textilmaterial från pappersmaskiner, återvinning av textil, återvinningsbara möbler, samt hållbar biobaserad textilfiber. Förväntade effekter är att nya värdekedjor och affärsmodeller för biobaserade material etableras i Sverige, vilket är ett viktigt steg på vägen mot den biobaserade ekonomin.

Beskrivningar delprojekt

Så går det för delprojekten

Aktörer i projektet

Projektet pågår under 3 år med start oktober 2015 och leds av Erik Perzon från Swerea. Projektet har en total budget om 43,16 MSEK.

Nyheter

Textilindustrin ställer om – lockas av skogen, DI 25 augusti 2018

Mer information

Erik Perzon, projektledare
Swerea
erik.perzon@swerea.se

Kunskapsplattform

Kunskapsplattform

Här har projektet ENTIS samlat relevant kunskap i en kunskapsplattform. Plattformen i denna första version togs fram under 2016.

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?