Halmstad Living Lab

Ändra sökning

Var: Halmstad, Hallands län

Vad: Halmstad Living Lab (HLL) är verksamma inom två huvudområden: hälsa och digital media. Inom hälsa fokuserar man på att ge bättre livskvalitet åt äldre genom att arbeta med digital innovation för produkter och tjänster för desamma. Inom digital media ligger tyngdpunkten på att skapa nya kommersiellt framgångsrika digitala media-tjänster med högt användarvärde.

Halmstad Living Lab är medlem i ENoLL.

referens: Halmstad Living Labs hemsida

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Carina Ihlström Eriksson, +46 703 187 355

Hemsida: http://www.halmstadlivinglab.se/index.php?page=hll

Huvudgrupp: Sjukvård, Information och kommunikation (IKT), Övrigt