KaU’s laboratorium för Massakokning och blekning

Ändra sökning

Var: På Karlstad Universitet, Karlstad, Värmlands län

Vad: Olika storlekar av massakokningspiloter och utrustning för blekning

  • Medelstor massakokningspilot – Cirkulationskokeri. Det bör kunna per omgång koka max 1000 g vedflis, vilket ger 500 g massa. Om Cirkulationskokeriet vill användas av projektdeltagare så krävs en viss framförhållning.
  • Något mindre massakokningsutrustning – Autoklavkokeri. Här kan kokas runt 300 g flis till massa, vilket bör ge ca 150g massa per batch
  • Båda kokanläggningarna kan användas till att koka dissovingmassor från olika råvaror, både sulfatkok med sur förhydrolys och sulfitkok.
  • Kapacitet: ca 150 g massa/sats

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Ulf Germgård (ulf.germgard@kau.se, 054-700 17 80)