SciTech / VTTs Testbädd för våtspinning av textilfibrer

Ändra sökning

Var: I Valkeakoski, Finland fram till september 2016. Från och med 2017 på VTT Bioruukki, Espoo. Drivs just nu av SciTech Oy men VTT kommer ta över driften.

Vad: Stor pilotanläggning och liten viskosfiberproduktionsanläggning (den senare kommer troligtvis inte att flyttas till VTT)

  • Stor pilotanläggning för våtspinning av textilfibrer med alla typer av alkalisk upplösning. Kapacitet: ca 10 kg/timme
  • Liten viskosfiberfabrik. Kapacitet: ca 1 ton/timme

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners