Cellulosaupplösning samt våt- och airgap-multiflamentspinning

Ändra sökning

Var: På Innventia, Stockholm, Stockholms län

Vad: Innventia och SP har nyligen byggt upp ett gemensamt spinn-lab för upplösning och tillverkning av cellulosafilament från regenererad cellulosa för textiländamål. Laboratoriet har två utrustningar för upplösning, en mindre omrörare med en kapacitet på 400 ml, och en större med en kapacitet på två liter. Båda har temperaturkontroll och mekanisk omrörning, samt anslutande separat filtreringsutrustning. Utrustningen för fiberspinningen är flexibel och består av en pumpenhet för våt- och air-gapspinning, ett regenereringsbad med temperaturkontroll, fem stycken tvättzoner/reaktionszoner med temperaturkontroll och sträckning av filamenten samt två olika torkningsenheter där den ena möjliggör sträckning under torkning och en upprullningsenhet. Spinnlösningsvolymen kan varieras mellan 10 ml och 250 ml. Spineretterna har 30, 50 och 100 hål med en intern diameter av 100 µm. Hastigheten kan varieras från 0.1 ml/min till ett par ml/min. Hela spinnutrustningen tål starka syror och baser samt organiska lösningsmedel. Instrument och metoder för karakterisering av upplöst cellulosa och filament finns tillgängliga för testbädden i Innventia och SPs faciliteter.

Testbädden är främst avsedd för forskningsändamål, det vill säga för studier av upplösningssteget, olika regenereringsbad, återvinning av kemikalier, extraktion av störsubstanser från filamenten och funktionalisering av cellulosafilament för specifika ändamål. Vi har kunskap om hela värdekedjan för tillverkning av högreaktiv cellulosa för textilier från befintliga massaprocesser genom anpassade koknings- och blekningssekvenser, upplösning av cellulosa från trä och bomull, regenerering och spinning. I konceptet ingår också att återvinna kemikalier från massaproduktion, upplösning och spinning samt simulera olika scenarier både ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.

En pilotutrustning för tillverkning av viskos-spinndop (större än de som finns hos MoRe och KaU) har beställts men ännu inte levererats.

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners under förutsättning att godtagbara avtal kan upprättas

Kontaktpersoner:
Upplösning: Helena Wedin (helena.wedin@sp.se, 010-516 6004)
Spinning: Fernando Alvarado (fernando.alvarado@innventia.com, 08 676 7326)