EuroFEX

Ändra sökning

Var: På Innventia, Stockholm, Stockholms län

Vad: FEX – En komplett pilotanläggning för papperstillverkning.

Först och främst ingår i FEX en komplett pappersmaskin i semiindustriell skala

  • Omfattande mäldberedningssystem. Hela systemet omfattar nu sju behållare med en total kapacitet på 540 m3; upp till 20 ton mäld
  • Modern våtända. FEX-pappersmaskinen kan användas för 1-, 2-, eller 3-skiktsformning med konventionell eller särskild inloppslåda. Formningspartiet utformning omfattar en dubbelvira-enhet och en Fourdrinier-enhet som kan användas var för sig eller kombineras. Pappersmaskinen klarar hastigheter upp till 2500m/min och upprullning av prover sker hittills upp till 1500m/min.
  • Stängt bakvattensystem. Bakvattensystemet omfattar två korta cirkulationer. Ett skivfilter gör bakvattensystmet stängt ur materialhänseende; allt material går in i produkten. I och med detta kan man korrekt simulera och studera industriella förhållanden i FEX-pappersmaskinen. Systemet är konstruerat för att minimera bakvattensvolymen. Detta innebär att stationärt tillstånd kan uppnås inom 60 – 90 min efter start med ett vattenfyllt system.
  • Avancerat system för kemiska tillsatser. Upp till sju olika kemiska komponenter kan tillsättas samtidigt (retentionsmedel, tillsatsmedel för ökad styrka, hydrofoberande kemikalier o.s.v.). Doseringspositionerna kan väljas från några sekunder upp till 8 min före inloppslådan.
  • Flexibilitet. Processen är helt datorstyrd, inklusive bakvattenprovtagning på ett stort antal positioner. Vi erbjuder stor flexibilitet då det går snabbt att förändra mäldsammansättning och maskin-uppsättning.
  • Kompetens. Pappersmaskinens kvalificerade arbetslag förstärks av erfaren labpersonal som har tillgång till omfattande resurser inom massa- och pappers-provning vid Innventia. Professorer inom alltifrån pappersteknik till flödesmekanik till papperskemi och pappersfysik är också aktivt involverade i forsknings- och utvecklingsprojekt som körs på FEX-pappersmaskinen.

FEX-anläggningen är dock så mycket mer än en avancerad pappersmaskin. Anläggningen omfattar också andra viktiga resurser i pilotskala:

  • TMP-raffinör
  • Fraktionering- och silningssystem
  • MalningStratEx, en arkformare i semipilotstorlek
  • Linda, en maskin för studie och konvertering av pappersbanor i rörelse

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Marco Lucisano (marco.lucisano@innventia.com)