Malmö Living Lab

Ändra sökning

Var: Malmö, Skåne län

Vad: Living Lab Fabriken och Living Lab The neighbourhood

Malmö Living Labs är just nu i en förändringsfas och informationen på denna web-sida kommer att uppdateras hösten 2016. Just nu bedrivs verksamhet inom två delar ”Fabriken” och The neighbourhood”.

Living Lab Fabriken är ett ”open lab space” vid RETUREN i Västra hamnen i Malmö. Användare (medborgare, forskare, företag, offentlig verksamhet och NGOs) kan få tillgång till verktyg, nya teknologier och kunskap för att utveckla idéer, produkter och tjänster.

referens: Malmö Living Labs hemsida

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson Living Lab Fabriken: Anna Seravalli, anna.seravalli@mah.se

Hemsida: http://medea.mah.se/living-lab-the-factory/

Kontaktperson Living Lab The neighbourhood: Per-Anders Hillgren, per-anders.hillgren@mah.se

Hemsida: http://medea.mah.se/living-lab-the-neighbourhood/

Huvudgrupp: Information och kommunikation (IKT), Övrigt