Viskos-laboratoriet på KaU

Ändra sökning

Var: På Karlstad Universitet, Karlstad, Värmlands län

Vad: Pilotutrustning för tillverkning av viskos-spinndop (cellulosaxantatslösning) och liten pilot för fiberspinning. (I princip identisk utrustning som den som finns hos MoRe/Processum i Örnsköldsvik)

  • Viskos-spinndopsberedningspilot. Detta utgörs av flera seriekopplade specialutrustningar för pressning, reaktion och blandning. P.g.a. anpassning till höga pH är all utrustning gjord av rostfritt stål av special kvalitet. Den här utrustingen som är avsedd att användas för att testa att tillverka cellulosaxhantat kan i princip också användas för andra cellulosaderivat i labskala. Lämplig för att testa varianter av doptillverkning och utvärdera olika råvaror. Kapacitet: knappt 30 g dissolvingmassa => 250 ml spinndop per sats.
  • Fiberspinningspilot med spinneretter med två håldiametrar. Kapacitet: ca 250 ml spinndop/sats
  • Analyser för upplösning kan utföras enligt Treiber, Focks test, intrinsic cellulose viscosity
  • Testutrustning för dragprovning av spunna fibrer har beställts men ännu inte levererats.

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara samarbetspartners till KaU

Kontaktperson: Gunnar Henriksson (gunnar.henriksson@kau.se / ghenrik@kth.se)