Hushållningssällskapets försöksgårdar

Ändra sökning

Var: Hela landet

Vad: Hushållningssällskapet består av 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.

Idag finns kunderna inom lantbruk, skog, livsmedel och flera andra näringar. De flesta verkar på landsbygden, medan andra gör affärer av landsbygdens resurser. Därtill kommer många uppdragsgivare inom offentlig sektor, elever på naturbruksgymnasier och 40 000 medlemmar över hela landet. Verksamheten sker inom rådgivning och utbildning samt i forskning, fältförsök och utvecklingsprojekt.

Landets 17 hushållningssällskap är samlade i Hushållningssällskapens Förbund. Tillsammans driver de ett 60-tal anläggningar, bland annat naturbruksgymnasier, försöksstationer och gårdar.

Inriktningen på de olika försöksstationerna och gårdarna skiljer sig åt, och varje fristående sällskap (17 st) finns på flera orter och med många kompetenser. Kontakta gärna närmaste sällskap så guidar de rätt i organisationen.

referens: Hushållningssällskapets hemsida

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Martin Niklasson

Hemsida: http://hushallningssallskapet.se/

Huvudgrupp: Lantbruk