Mittuniversitetets laboratorieutrustning för papperstextilier

Ändra sökning

Var: på Mittuniversitetet, Sundsvall, Västernorrlands län

Vad: Utrustning framtagen för massa- och pappersområdet men som kan användas även för textiltillämpningar.

  • Utrustning för elektrospinning av cellulosa som är upplöst och eventuellt modifierad. Kapacitet: några få gram/batch.
  • Liten garntvinnare för tvinning av pappersremsor till pappersgarn som kan kopplas ihop med garnfunktionaliseringsapparat med kemikaliebad. Kapacitet: några få gram/batch.

För vem: Tillgängligheten är god på båda utrustningarna och är alltså till för att studera kemin och inte mekaniken vid cellulosafiber- och papperstrådtillverkning

Kontaktperson: Bo Westerlind (bo.westerlind@miun.se)