MoRe’s Massakoknings- och blekningspilot

Ändra sökning

Var: Hos MoRe Research, Örnsköldsvik, Västernorrlands län

Vad: Komplett fiberlinje

  • Flishugg, sållutrustning
  • Kokare i olika storlekar från 100 g flis i autoklaver till 10 kg flis i pilotkokaren
  • Blekutrustning för alla typer av blekkemikalier från 30 g massa/batch upp till 500 g massa/batch.
  • Malning av massa i Escher Wyss kvarn (Fabrikslik) eller pfi-kvarn (standardiserad). EW-kvarnen kräver 2 kg massa (torrtänkt), pfi-kvarnen ca 150 g massa/batch.
  • Papperspiloter: XPM (pappersmaskinen), Formette (dynamisk arkformare), Finsk arkformare, Rapid Köthen arkformare. XPM kräver 2 kg massa/batch och övriga några hundra gram per batch.

För vem: Tillgängligheten för de olika utrustningarna varierar men vi kan oftast erbjuda tid på alla med relativt kort varsel

Kontaktperson: Lars Sundvall (lars.sundvall@more.se, 070-5265221)