PEA-Manufacturing – Ny processlina för smarta etiketter inom IoT-SIPen

Ändra sökning

Var: Norrköping Science Park

Vad: En inkubator för utprovning av tryckta elektronikkretsar och -komponenter, etablerad 2008. Tillämpningarna återfinns inom en lång rad branscher, från byggteknik till medicinteknik, och inkluderar bland annat smarta förpackningar, etiketter, trycksaker och sensorutrustade material. Utrustningen inkluderar ”flat screen printing equipment, UV and heat dryers, dry phase patterning equipment, ink-jet printers and a Nilpeter reel to reel printing machine for screen and flexo”. Tillgång till expertkompetens inom grafisk design, fysik, kemi, maskinhantering samt projektstyrning. https://www.acreo.se/expertise/manufacturing

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Tommy Höglund, 0734-14 10 79, tommy.hoglund@acreo.se